Kalendář událostí

Přípravné školení ke kvalifikačnímu přezkoušení pracovníků DDD
čtvrtek 07 březen 2019, 08:00am - 05:00pm
Shlédnutí : 275

Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z. s.

pořádá

PŘÍPRAVNÉ ŠKOLENÍ
KE KVALIFIKAČNÍMU PŘEZKOUŠENÍ PRACOVNÍKŮ DDD

7. března 2019
 
Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha       

 

Osvědčení o odborné způsobilosti pracovníků provádějících speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci mají svou platnost omezenou na dobu 5 let ode dne jejich vydání. Osoby vykonávající tuto činnost jsou tudíž povinny se každých 5 let podrobit zkoušce svých odborných znalostí před komisí zřizovanou příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Pokud tuto zkoušku úspěšně nesloží, nebude jim znovu vydáno osvědčení o odborné způsobilosti.
Sdružení DDD na základě požadavků svých členů  a v souladu s plánem činnosti na rok 2018 pořádá školení, jehož smyslem je připravit pracovníky DDD k těmto zákonem přede-psaným zkouškám.  V průběhu školení budou účastníci seznámeni s novými poznatky a základními zásadami správného provádění DDD služeb. Účastníci obdrží písemný materiál obsahující tematické okruhy zkušebních otázek z oboru speciální ochranné dezinfekce, dezin-sekce a deratizace.
 

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA ZDE

 


ODBORNÝ PROGRAM

  1. Předpisy související s výkonem DDD činnosti
  2. Hygiena, epidemiologie, dezinfekce, přípravky pro dezinfekci 
  3. Systematika, biologie škůdců, metody hubení, přípravky pro dezinsekci
  4. Legislativa, biologie, metody hubení hlodavců a ostatních obratlovců, přípravky pro deratizaci, vyhodnocení účinnosti deratizačních  zásahů  
  5. Bezpečnost práce, zásady první pomoci, toxikologie


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Datum a místo konání
7. března 2019
Státní zdravotní ústav, Praha
budova č. 1 – zasedací místnost
Šrobárova 48, Praha 10
Spojení: metro trasa A - stanice Želivského, tramvaj č. 5, 6, 13 - Želivského, autobus č. 213, 155, 199, 188, 150, 139  - Želivského
         
2. Účastnický poplatek
Smluvní cena včetně DPH zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou a realizací akce, školné, studijní materiály, občerstvení.        
Členové Sdružení     Kč   1 440,-   
Ostatní                      Kč   1 800,-   

3. Úhrada poplatku
Poplatek laskavě uhraďte bankovním převodem na č. účtu 115-1507000207/0100, Komerční banka Praha 1, variabilní symbol 21903,   
IBAN: CZ1101000001151507000207
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Daňový doklad obdrží účastníci při registraci.

4. Uzávěrka závazných přihlášek je
28. února 2018.

5. Ostatní podmínky
Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.     
Přijetí přihlášek nepotvrzujeme.   
Vyrozumíme Vás pouze v případě, když nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

6. Sekretariát
Sdružení DDD
Ing. Pavla Davidová, Monika Houdová
Novotného lávka 5,  116 68 Praha 1
Tel: 221 082 335, Mobil: 602 664 007
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZKOUŠKY
Zkoušky v Praze se uskuteční  dne 8. března 2019 před zkušební komisí KHS Středočeského kraje. Termíny zkoušek v Brně a Olomouci obdržíte písemně nebo ústně při registraci na školení.
Přihlášky ke zkoušce jsou součástí pozvánky na školení. Řádně vyplněné přihlášky s ozna-čením typu kursu, u kterého žádáte přezkoušení (základní – odst. 1, mistrovský – odst. 2, toxický – odst. 3) zašlete současně s přihláš-kou na školení zpět na adresu Sdružení DDD nejpozději do 28. února 2019.

 

Naše akce

Žádné události

Ostatní akce

Žádné události
Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Hledej

Jsme členy

Počet návštěvníků

0604254