Confederation of European Pest Management Associations (CEPA)


je evropská profesní organizace se sídlem v Bruselu sdružující evropské asociace a subjekty zabývající se službami speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce, deratizace a výrobou biocidních přípravků. Sdružení DDD se stalo jejím řádným členem již v roce 1993. Členy CEPA je v současné době 25 národních evropských sdružení DDD a přední mezinárodní výrobci a společnosti z oboru. V čele CEPA je prezident – Bertrand Montmoreau.

CEPA se aktivně podílí na činnosti Evropské komise – úzkou spolupráci má s jejími výbory pro životní prostředí, chemický průmysl a standardizaci (tvorba evropských standardů služeb). Zaměřuje se také na uplatňování vědeckých poznatků studie Světové zdravotnické organizace WHO „Význam škodlivých živočichů ve městech pro veřejné zdraví“ do praxe. Závěry z této studie jsou aplikovány v evropských státech při jednání s vládními institucemi na národní i mezinárodní úrovni.

CEPA pořádá vědecké konference, odborné výstavy, připravuje jednotný evropský výukový program. Ve spolupráci s Evropskou komisí byl vypracován edukační program, který má harmonizovat kvalifikaci v EU. Podle těchto osnov je vedena výuka v ČR.

Informace o činnosti CEPA najdete na jejich webových stránkách http://www.cepa-europe.org.

Ostatní akce

23.10.2018
PEST WORLD 2018
07.11.2018
PEST TECH 2018
07.11.2018
PEST TECH 2018
07.11.2018
PEST TECH 2018
07.11.2018
PEST TECH 2018
07.11.2018
PEST TECH 2018
07.11.2018
PEST TECH 2018
07.11.2018
PEST TECH 2018
07.11.2018
PEST TECH 2018
14.11.2018
PARASITEC 2018
27.11.2018
Global Bed Bug Summit 2018
27.11.2018
Global Bed Bug Summit 2018
Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Hledej

Jsme členy

Počet návštěvníků

0526522