Obsah časopisu DDD 1/2019


SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

 • Jiří Bořil
 • Ing. Milan Zapletal, CSc.

KALENDÁŘ AKCÍ, KURSŮ, SEMINÁŘŮ A KONFERENCÍ

ORGANIZAČNÍ ZPRÁVY

 • Zápisy ze schůzí výboru Sdružení DDD a redakční rady
 • Dny DDD a Valná hromada 2019

ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ V DDD

 • Manuál zadávání dokumentace a specifikace úkonů DDD ve veřejné zakázce/poptávce deratizace, dezinsekce
 • Aktualizovaný medián cen DDD prací
 • Jak zjistit, že používám povolený přípravek?

ODBORNÁ ČÁST – OPONOVANÉ ČLÁNKY

 • Výskyt rezistentních škůdců k fosforovodíku v dovážených potravinách
  Ing. Radek Aulický, Ph.D., Ing. Barbora Frýdová, Ing. Jan Prokop, Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

ODBORNÁ ČÁST - NEOPONOVANÉ ČLÁNKY

 • Nové druhy hmyzu v České republice, aneb nejčastější invazní „škůdci“
  Ing. Terezie Bubová, Ph.D.
 • O ochranné dezinsekci a deratizaci v 5. a 6. čísle časopisu International Pest Control, ročník 60, 2018
  RNDr. Václav Rupeš, CSc.


OPAKOVÁNÍ KE KURZŮM DDD

 • Doplnění znalostí z kvalifikačních kurzů: Současné znalosti o štěnici domácí (Cimex lectularius) I. Biologie a význam
  RNDr. Václav Rupeš, CSc., MUDr. Jana Vlčková Ph.D., Kasem Ahmad, M. D.

OZNÁMENÍ

 • Nový projekt na populační genetiku štěnice domácí

ČETLI JSME 

 

Ostatní akce

20 bře 2023
PestEx
22 bře 2023
PPC Live 2023
28 srp 2023
XIII. EVPMC 2023
17 říj 2023
PestWorld 2023

Hledej

WEC 2023

wec logo

Jsme členy

Počet návštěvníků

0300226