Obsah časopisu DDD 3/2018

KALENDÁŘ AKCÍ, KURSŮ, SEMINÁŘŮ A KONFERENCÍ

ORGANIZAČNÍ ZPRÁVY

 • Zápisy ze schůzí výboru Sdružení DDD a redakční rady
 • Dny DDD a Valná hromada 2019


ZÁKONY A DDD

 • Historické zákony a vládní nařízení k fumigaci (kyanovodík, etylenoxid, chlorpikrin, fosforovodík) jako koncesované činnosti: Legislativní minulost jako poučení pro současnost
  Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D.


ODBORNÁ ČÁST

 • Infekce, které nám v létě nejčastěji hrozí
  Jak se proti nim chránit a jaká je prevence?
  MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.

 

 • Synantropní švábi: geografické rozšíření a možné příčiny současného výskytu exotických druhů v budovách v České republice
  Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D.

 

 • Požadavky na testování účinnosti repelentů proti komárům a klíšťatům v laboratorních podmínkách dle pokynů ECHA, sloužící k povolení přípravků podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
  Ing. Terezie Bubová, Ph.D.

 

 • O ochranné dezinsekci a deratizaci v 1. a 2. čísle časopisu International Pest Control, ročník 60, 2018
  RNDr. Václav Rupeš, CSc.

 

 • Neobvyklý škůdce aneb nález druhu Necrodes littoralis
  Ing. Terezie Bubová, Ph.D.


ČETLI JSME

 

Ostatní akce

Žádné události

Hledej

WEC 2023

wec logo

Jsme členy

Počet návštěvníků

0370749