Obsah časopisu DDD 3/2018

KALENDÁŘ AKCÍ, KURSŮ, SEMINÁŘŮ A KONFERENCÍ

ORGANIZAČNÍ ZPRÁVY

 • Zápisy ze schůzí výboru Sdružení DDD a redakční rady
 • Dny DDD a Valná hromada 2019


ZÁKONY A DDD

 • Historické zákony a vládní nařízení k fumigaci (kyanovodík, etylenoxid, chlorpikrin, fosforovodík) jako koncesované činnosti: Legislativní minulost jako poučení pro současnost
  Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D.


ODBORNÁ ČÁST

 • Infekce, které nám v létě nejčastěji hrozí
  Jak se proti nim chránit a jaká je prevence?
  MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.

 

 • Synantropní švábi: geografické rozšíření a možné příčiny současného výskytu exotických druhů v budovách v České republice
  Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D.

 

 • Požadavky na testování účinnosti repelentů proti komárům a klíšťatům v laboratorních podmínkách dle pokynů ECHA, sloužící k povolení přípravků podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
  Ing. Terezie Bubová, Ph.D.

 

 • O ochranné dezinsekci a deratizaci v 1. a 2. čísle časopisu International Pest Control, ročník 60, 2018
  RNDr. Václav Rupeš, CSc.

 

 • Neobvyklý škůdce aneb nález druhu Necrodes littoralis
  Ing. Terezie Bubová, Ph.D.


ČETLI JSME

 

Ostatní akce

20 bře 2023
PestEx
22 bře 2023
PPC Live 2023
28 srp 2023
XIII. EVPMC 2023
17 říj 2023
PestWorld 2023

Hledej

WEC 2023

wec logo

Jsme členy

Počet návštěvníků

0300226